Přeskočit na obsah

Jsme specializovaná advokátní kancelář na vymáhání odškodnění a bolestného, nejen za pracovní úraz a nemoc z povolání

Pracovní úraz

Poradíme Vám jak získat maximální odškodnění

Jsme specializovaná advokátní kancelář na vymáhání odškodnění

GARANCE SPOKOJENOSTI

Pracovní úraz Odškodnění

Bez platby předem

bezplatně zhodnotíme Vaše nároky a ani v případě zastoupení při podílové odměně nám dopředu nic neplatíte. Naše odměna se hradí až po vymožení Vašeho nároku. Pokud bychom neuspěli, za služby neplatíte.

Vysoká úspěšnost

Během naší dlouholeté praxe jsme vyřešili mnoho případů náhrady škody. Vymohli jsme pro naše klienty finanční prostředky v řádu desítek milionů korun. Ve věcech, které jsme řešili, máme dosud 100% úspěšnost.

Rychlé vyřízení

Stačí vyplnit jednoduchou online žádost a my Vám napíšeme nebo zavoláme zpět. Vyžádáme si od Vás potřebné informace a navrhneme okamžité a reálné řešení. Při vymáhání Vašeho nároku postupujeme rychle a samostatně tak, aby Vás věc co nejméně zatěžovala.

Pracovní úraz

Při výkonu zaměstnání mohou kromě běžných úrazů nastat případy, kdy dojde ke způsobení nemoci z povolání? Jedná se o případy, kdy zaměstnanec onemocní kvůli nepříznivým, chemickým, fyzikálním, biologickým nebo jiným škodlivým vlivům, kterým byl při výkonu zaměstnání vystaven.

Mezi pracovní úrazy patří i pokousání zvířetem – například psem, pobodání bodavým hmyzem (vosa, včela apod.), napadení klíštětem, uklouznutí při chůzi, dopravní nehoda, infarkt myokardu, následky po rvačce, úrazy při sportovních akcích konaných zaměstnavatelem?

Jak Vám můžeme pomoci

ZDARMA ZHODNOTÍME

Profesionálně, rychle a hlavně bez jakékoliv platby předem zhodnotíme Váš nárok na kompenzaci.Jednáme s Vámi fér.

PŘIPRAVÍME DOKUMENTACI

Přiřazený odborník připraví vše potřebné a ovšem důležitém Vás bude průběžně informovat. Jsme na Vaší straně.

Získáme maximální odškodnění

O nic se nestaráte, pouze vyčkáte na převedení finančních prostředků na Váš účet. Při vymáhání nároků Vás zastoupíme

Při výkonu zaměstnání mohou kromě běžných úrazů nastat případy, kdy dojde ke způsobení nemoci z povolání? Jedná se o případy, kdy zaměstnanec onemocní kvůli nepříznivým, chemickým, fyzikálním, biologickým nebo jiným škodlivým vlivům, kterým byl při výkonu zaměstnání vystaven.

Akreditovaná právní kancelář

Jsme renomovaná advokátní kancelář, nikoliv pouze komerční zprostředkovatel. Budete jednat přímo se zkušenými advokáty, kteří Vám celý postup vysvětlí a navrhnout nejlepší možné řešení. Připravíme veškerou dokumentaci a zastoupíme Vás v jednáních či před soudem.

Rozsáhlé zkušenosti

S vymáháním nároků máme dlouholeté zkušenosti. V oboru působíme přes 20 let. V týmu máme odborníky na různé oblasti, například zkušené odborníky na odškodňování medicínských sporů. Našim klientům poskytujeme prvotřídní právní servis. Cílů dosahujeme v co nejkratší možné době.

Garance spokojenosti

Našim klientům se vždy snažíme otevřeně nastínit jejich možnosti, výhody i nevýhody navrhovaných řešení. Při posuzování každého případu postupujeme individuálně a snažíme se co nejpřesněji odhadnout šanci na úspěšné vymožení škody.

Pracovní úraz není výjimečným.

Mezi nejčastější pracovní úraz patří namožení, uklouznutí a pád z výšky. Další poměrně častou skupinou úrazů jsou úrazy vzniklé při obsluze strojů a zařízení, zejména pořezání se a zasažení očí odletujícími materiály. Vcelku časté jsou úrazy vzniklé manipulací s břemeny, poleptání při práci s žíravinami, popálení od svařování.
Bohužel řada zaměstnavatelů se ke svým zaměstnancům nechová fér a snaží úraz v práci všemožně obejít. Jak postupovat, když se zraníte, nebo onemocníte kvůli svému povolání a na jaké rady zaměstnavatelů nereagovat?
Nejdůležitější ze všeho je nechat se vyšetřit. Nikdy nedávejte na „dobře“ míněnou radu svého zaměstnavatele, že se jedná pouze o drobné poranění, takže se Vám nevyplatí chodit k lékaři pro posudek o bodovém hodnocení úrazu. Stejně tak se nenechte zastrašit tím, že k úrazu došlo Vaší chybou.

Odmítl Vám zaměstnavatel vyplatit

BOLESTNÉ ZA PRACOVNÍ ÚRAZ ?

ŠENKÝŘ PÁNIK, advokátní kancelář s.r.o. IČ: 24722197 Na Viničních horách 1834/24 160 00 Praha 6Tel.: +420 224 325 129