Přeskočit na obsah

Vymáháme Vaše nároky na odškodnění a bolestné, za Vaši ujmu nejen za pracovní úrazy, právní poradna zdarma

Odškodnění za Váš úraz

Poradíme Vám jak získat maximální bolestné

BEZ PLATBY PŘEDEM

Pracovní úraz Odškodnění

Nejvyšší bolestné

Profesionálně, rychle a hlavně bez jakékoliv platby předem, pro Vás získáme nejvyšší bolestné

Vysoká úspěšnost

Způsobil Vám někdo úraz? Máte nárok na odškodnění, proto se nebojte ozvat. Díky našim rozsáhlým zkušenostem máme dosud 100% úspěšnost.

Hájíme Vaše práva

Jsme renomovaná advokátní kancelář, nikoliv pouze komerční zprostředkovatel. Ve všech jednáních Vás zastoupí zkušení advokáty.

Odškodnění za újmu

Odškodnění

Nárokem na odškodnění bolesti je myšleno odškodnění bolesti v tzv. širším smyslu, tedy jak bolesti fyzické, tak i duševního strádání. Další nemajetkové újmy při ublížení na zdraví jsou spojeny se zásahem do zdraví, který nespočívá v přechodné bolesti ani ve fyzické či psychické újmě dlouhodobého (trvalého) charakteru; jde o specifické okolnosti vymykající se obvyklému průběhu léčby a stabilizace zdravotního stavu, tedy okolnosti, které nenastávají pravidelně, ale zvyšují intenzitu utrpěné újmy na zdraví nad obvyklou míru.

Pokud máte dojem, že Vám druhá strana způsobila újmu, máte právo se bránit a požadovat náhradu škody. Svěřte se nám a my pro Vás zdarma zhodnotíme Vaše nároky a vymůžeme pro Vás spravedlivé bolestné.

V jakých situacích můžete požadovat
bolestné nebo odškodnění ?

Bolestné pracovní úraz

Pracovní úrazy nejsou ničím výjimečným. Jak postupovat, když se zraníte, nebo onemocníte kvůli svému povolání a na jaké rady zaměstnavatelů nereagovat? Bojujte za svá práva! Spojte se s námi a my zhodnotíme, Vaše nároky. Jsme na Vaší straně.

Bolestné po dopravní nehodě

Při každé třetí dopravní nehodě dojde ke zranění. Při každé dvousté dopravní nehodě dojde k úmrtí. Poškození ani jejich blízcí většinou netuší, jak se mají v dané situaci zachovat a hlavně na jaké jsou jejich práva na spravedlivé odškodné.bplestné

Odškodnění při pochybení lékaře

V případě zanedbání lékařské péče máte právo na spravedlivé bolestné. Stejně tak při chybném stanovení léčby a léků. Obraťe se na nás a my zdarma zhodnotéme Vaše nároky a navrhneme další postum. Při vymáhání Vás zastoupíme.

Odškodnění při pochybení státu

Kdy můžete požadovat náhradu škody? V zásadě pouze ve dvou situacích. A to bylo-li vydáno nezákonné rozhodnutí anebo došlo-li k nesprávnému úřednímu postupu

Úraz dítěte odškodnění

Odpovědnost ve vztahu k dětem v mateřských školách, základních a základních uměleckých škol je přísnější. Nezáleží tedy na tom, zda škola něco zavinila, ale jen na tom, že došlo k úrazu dítěte nebo žáka.

Bolestné za napadení zvířetem

Způsobí-li škodu zvíře, nahradí ji jeho vlastník, ať již bylo pod jeho dohledem nebo pod dohledem osoby, které vlastník zvíře svěřil, anebo se zatoulalo nebo uprchlo

Bolestné za sportovní úraz

I při sportu dochází k vzniku zranění, a to i závažných, která mohou dočasně zabránit sportovci vést jeho dosavadní život, příp. zhoršit budoucí společenské uplatnění.

Odškodnění oběti trestného činu

Že oběti trestného činu mají nárok na odškodnění, je všeobecně známé. Víte, ale že na bolestné mají nárok i svědkové trestných činů?

Odškodnění obmyšleného svěřenského fondu

Víte, že jako obmyšlený svěřenského fondu máte nárok žádat odškodnění po svěřenském správci při jeho chybné správě.

Garance Spokojenosti

Jsme renomovaná advokátní kancelář, nikoliv pouze komerční zprostředkovatel. Budete jednat přímo se zkušenými advokáty, kteří Vám celý postup vysvětlí a navrhnout nejlepší možné řešení. Připravíme veškerou dokumentaci a zastoupíme Vás v jednáních či před soudem.

Vymáháme Bolestné

Kdo může žádat odškodnění

Poškozený má právo na náhradu za ztrátu výdělku po dobu pracovní neschopnosti, náhradu za ztrátu výdělku po skončení pracovní neschopnosti, náhradu za bolest a ztížení společenského uplatnění, dále také na náhradu nákladů účelně vynaložených na léčbu a náhradu věcné škody.

Poškozený

Osoby blízké

Manžel, partner, děti, rodiče a další osoby mají při zvlášť závažném ublížení na zdraví zaměstnance právo na jednorázovou náhradu nemajetkové újmy.

Pozůstalí

Pozůstalí po zemřelém pacientovi mají taktéž právo na odškodnění. Jedná se především o odškodnění duševních útrap spojených se ztrátou blízké osoby, výživného pro pozůstalé a nákladů pohřbu.

Odmítli Vám vyplatit

BOLESTNÉ či odškodnění ?

ŠENKÝŘ PÁNIK, advokátní kancelář s.r.o. IČ: 24722197 Na Viničních horách 1834/24 160 00 Praha 6Tel.: +420 224 325 129